GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Wywód przodków: Grzegorz Maławski
Pokolenie: 1
1. Grzegorz Maławski
Pokolenie: 2
2. Andrzej Maławski, zm. przed 1700
3. Zofia Święcicka
Osób: 2 z 2